Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving en Omgevingsbesluit

Omschrijving

Het ontwerpbesluit bevat wijzigingen in het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit. Dit houdt verband met invoering van het Uitvoeringsbesluit (EU) voor de vaststelling van BBT-conclusies voor grote stookinstallaties en omzetting van de regels over toiletlozingen van pleziervaartuigen en de monitoring van luchtkwaliteit.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Wonen
  • Lucht
  • Scheepvaart
Documentsoort Besluit
Geldig van 30-03-2020
Document creatiedatum 30-03-2020
Onderwerp
  • Omgevingswet
  • Luchtkwaliteit
  • Scheepvaart en havens

Publicaties