Besluit op Woo-verzoek over reclame voor online kansspelen - Bijlagen bij het besluit op Woo-verzoek over reclame voor online kansspelen

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over reclame voor online kansspelen over de periode van 12 februari 2019 tot heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Openbare orde en veiligheid
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 17-01-2023
Documentdatum 15-12-2022
Onderwerp Kansspelen

Publicaties