Besluit op Wob-verzoek over een bedrijfsongeval in Enschede - 01. Arbo Zaakoverzicht 411701285_Geredigeerd.pdf

Omschrijving

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 2 juli 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van stukken over een arbeidsongeval van 20 juni 2016 in Enschede.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Onbekend thema
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 17-07-2018
Documentdatum 02-07-2018

Publicaties