Normenbrief 1 januari 2020 - informatie voor gemeenten

Omschrijving

Het bruto wettelijk minimumloon is per 1 januari 2020 vastgesteld op € 1.653,60 per maand. Ook de fiscale tarieven voor volgend jaar wijzigen. Als gevolg hiervan wijzigt het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema
  • Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
  • Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
  • Ouderen
  • Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
Documentsoort Publicatie
Publicatiedatum 03-12-2019
Documentdatum 20-12-2019
Onderwerp
  • Bijstand
  • Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)
  • Uitkering oudere werklozen (IOAW, IOW, IOAZ)
  • Participatiewet

Publicaties