Vereenvoudiging bekostiging (voortgezet ) speciaal onderwijs

Omschrijving

Vanaf kalenderjaar 2023 wordt gebruik gemaakt van de nieuwe, vereenvoudigde bekostigingssystematiek in het (voortgezet ) speciaal onderwijs. De berekening wordt minder complex, de bekostiging wordt beter te voorspellen doordat deze op kalenderjaarbasis wordt uitgekeerd en verschillende geldstromen worden samengevoegd tot 1 bedrag waardoor de bekostiging minder sturend wordt.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Overheidsfinanciën
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 24-03-2022
Documentdatum 24-03-2022
Onderwerp Financiering onderwijs

Publicaties