Antwoorden op Kamervragen over bericht Vraagtekens over brandveiligheid Riekerhaven

Omschrijving

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over het bericht Vraagtekens over brandveiligheid Riekerhaven: ‘Als dit ’s nachts was gebeurd, was de ellende niet te overzien’.  Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) heeft de vragen gesteld.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Scheepvaart
Documentsoort Kamerstuk
Geldig van 09-01-2023
Document creatiedatum 08-01-2023
Onderwerp Scheepvaart en havens

Publicaties