Kamerbrief over Rijkswet nationaliteit zeeschepen en Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen

Omschrijving

Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de actualiteit en noodzaak van 2 wetsvoorstellen. Het gaat om de Rijkswet nationaliteit zeeschepen en de Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen. Hij doet dit op verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Daarbij gaat hij in op de Europese ontwikkelingen op het gebied van asiel en migratie en de afspraken uit het coalitieakkoord.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Scheepvaart
  • Migratie
  • Migratie
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 04-04-2022
Documentdatum 04-04-2022
Onderwerp
  • Scheepvaart en havens
  • Asielbeleid

Publicaties