Regeling wijziging bekostiging exploitatiekosten en vaststelling landelijk gemiddelde personeelslast voortgezet onderwijs

Omschrijving

Regeling om 2 regelingen voor het voortgezet onderwijs (vo) te wijzigen. Deze regelingen worden gewijzigd vanwege de vaststelling van de bedragen voor 2019 en 2020. Beide regelingen zijn er voor de basisbekostiging voor scholen in het voortgezet onderwijs (exploitatie en personeel).

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
  • Overheidsfinanciën
  • Voortgezet onderwijs
Documentsoort Ministeriële regeling
Publicatiedatum 12-07-2019
Documentdatum 11-07-2019
Onderwerp Financiering onderwijs

Wijziging 2 regelingen voortgezet onderwijs (vo):

  • Regeling bekostiging exploitatiekosten vo.
  • Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo.

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: regeling-wijziging-bekostiging-exploitatiekosten-en-vaststelling-landelijk-gemiddelde-personeelslast-voortgezet-onderwijs.pdf