Beslisnota bij Kamerbrief over veranderd gebruik gasopslag Grijpskerk

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema
  • Kenniseconomie
  • Natuur en milieu
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 05-12-2022
Documentdatum 02-12-2022
Onderwerp
  • Duurzame energie
  • Gaswinning in Groningen

Publicaties