Kamerbrief over Regio Envelop Caribisch Nederland

Omschrijving

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over het beschikbaar stellen van middelen uit de Regio Envelop voor Caribisch Nederland.

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema
  • Koninkrijksrelaties
  • Inrichting van de overheid
Documentsoort Kamerstuk
Geldig van 14-02-2020
Document creatiedatum 13-02-2020
Onderwerp
  • Caribisch deel van het Koninkrijk
  • Regio Deals

Publicaties