Antwoord op Kamervragen gaswinning Groningen

Omschrijving

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer antwoorden over de gaswinning in Groningen en de aanpak van de bovengrondse gevolgen.

Verantwoordelijke Onbekende organisatie
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 25-06-2019
Documentdatum 25-06-2019
Onderwerp Gaswinning in Groningen

Publicaties