Kennisagenda SZW 2019/2022

Omschrijving

De Kennisagenda bevat bijna 100 kennisvragen en laat op een overzichtelijke manier zien op welke onderwerpen SZW zich de komende jaren zal gaan focussen. Veel van de vragen zullen door of in samenwerking met externe kennispartners uitgewerkt gaan worden.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Onbekend thema
Documentsoort Jaarplan
Publicatiedatum 02-10-2018
Documentdatum 02-10-2018

Publicaties