Besluit op Wob-verzoek over Aldersakkoord uit 2008 - Openbaar gemaakte documenten deel 2

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over Aldersakkoord uit 2008. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Luchtvaart
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 20-09-2022
Documentdatum 14-09-2022

Publicaties