Antwoorden op Kamervragen jaarverslag SZW 2021

Omschrijving

Minister van Gennip (SZW) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geven antwoord op Kamervragen over Jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Begroting
Documentsoort Kamerstuk
Geldig van 10-06-2022
Document creatiedatum 08-06-2022
Onderwerp Verantwoordingsdag

Publicaties