Infographic over de werkwijze van de AIVD en MIVD bij onderscheppen van informatie

Omschrijving

Deze afbeelding laat zien hoe de gemoderniseerde bevoegdheid voor onderzoeksopdrachtgerichte interceptie (onderscheppen van informatie) wordt toegepast. Daarnaast wordt duidelijk hoe de waarborgen, filters en het toezicht in het proces zijn verankerd.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Openbare orde en veiligheid
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 28-10-2016
Documentdatum 28-10-2016
Onderwerp Bevoegdheden inlichtingendiensten en veiligheidsdiensten

Publicaties