Fiche 1: Anti-witwasverordening (AMLR) en anti-witwasrichtlijn (AMLD6)

Omschrijving

Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad over de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of financieren van terrorisme (AMLR). Richtlijn (EU) van het Europees Parlement en de Raad over de door de lidstaten in te voeren mechanismen ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of financieren van terrorisme en over de intrekking van Richtlijn (EU) 2015/849 (AMLD6).

Verantwoordelijke Ministerie van Buitenlandse Zaken
Thema Dienstensector
Documentsoort Beleidsregel
Geldig van 24-09-2021
Document creatiedatum 24-09-2021
Onderwerp Financiële sector

Publicaties