Maatschappelijke meerwaarde van een uniforme datastandaard voor MaaS

Omschrijving

Het rapport bevat een maatschappelijke kosten-baten analyse en business cases voor een datastandaard (TOMP API) voor het programma Mobility as a Service (MaaS). Het programma biedt mobiliteitsdiensten op aanvraag met reismogelijkheden op maat via een digitaal platform (bijvoorbeeld een app).

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Ruimtelijke ordening
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 29-11-2022
Documentdatum 29-11-2022
Onderwerp Mobiliteit nu en in de toekomst

Publicaties