Overeenkomst vaststelling transferprijzen Gronings aardgas

Omschrijving

Afspraken tussen de Staat der Nederlanden, EBN B.V., Shell Nederland B.V., Esso Nederland B.V. en Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) over de transferprijzen voor het door NAM aan GasTerra geleverde Gronings aardgas.

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Convenant
Publicatiedatum 13-12-2021
Documentdatum 12-12-2021
Onderwerp Gaswinning in Groningen

Publicaties