Beslisnota bij vierde voortgangsbrief MSC Zoe

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Scheepvaart
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 01-12-2022
Documentdatum 01-12-2022
Onderwerp Scheepvaart en havens

Publicaties