Ontwerp Subsidieregeling experimenten, kennis ontwikkeling en kennisoverdracht wonen 2022

Omschrijving

Regeling houdende regels voor de verstrekking van subsidies voor experimenten, kennisontwikkeling- en kennisoverdrachtactiviteiten op het terrein van het rijksbeleid met betrekking tot het bouwen, het wonen en de woonomgeving (Subsidieregeling experimenten, kennisontwikkeling en kennisoverdracht wonen 2022).

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Bouwen en verbouwen
  • Woningmarkt
  • Ruimtelijke ordening
  • Ruimtelijke ordening
Documentsoort Ministeriƫle regeling
Publicatiedatum 14-02-2022
Documentdatum 13-02-2022
Onderwerp
  • Duurzaam bouwen en verbouwen
  • Huurwoning zoeken
  • Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling
  • Leefbaarheid

Publicaties