Toezichtjaarplan 2022 Functionaris voor Gegevensbescherming

Omschrijving

De Functionaris voor Gegevensbescherming van het ministerie van Defensie beschrijft de plannen voor het toezicht in 2022. De Functionaris voor Gegevensbescherming ziet toe op de naleving van de wet- en regelgeving rond de verwerking van persoonsgegevens. Toezichtjaarplan 2022 Functionaris voor Gegevensbescherming (PDF | 18 pagina's | 1 MB)

Verantwoordelijke Ministerie van Defensie
Thema Onbekend thema
Documentsoort Jaarplan
Publicatiedatum 07-09-2022
Documentdatum 29-11-2021

Publicaties