Strategisch Personeelsplan Defensie IT Functie van de Toekomst

Omschrijving

Een strategisch personeelsplan voor de IT/IV/IMfunctiefamilie binnen Defensie (ontwikkeld gedurende de periode april 2020 – december 2020). Het rapport geeft inzicht in de huidige en toekomstige situatie en geeft conclusies en aanbevelingen hoe de vastgestelde kwantitatieve en kwalitatieve gaps te overbruggen. 

Verantwoordelijke Ministerie van Defensie
Thema
  • Overheidspersoneel
  • Kenniseconomie
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 02-06-2021
Documentdatum 30-01-2021
Onderwerp Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Publicaties