Eindnotitie Verkenning haalbaarheid epidemiologisch onderzoek chroom-6 Defensie

Omschrijving

Nota van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu over Eindnotitie Verkenning haalbaarheid epidemiologisch onderzoek chroom-6 Defensie.

Verantwoordelijke Ministerie van Defensie
Thema Gezondheidsrisico's
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 08-04-2020
Documentdatum 16-01-2020
Onderwerp Chroom-6 en CARC

Publicaties