Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Mobiliteitspakket

Omschrijving

Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de Nota naar aanleiding van het verslag met antwoorden op vragen over het wetsvoorstel Mobiliteitspakket. De vaste Tweede Kamercommissie voor IenW heeft de vragen gesteld.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Rail- en wegverkeer
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 25-10-2022
Documentdatum 25-10-2022
Onderwerp Goederenvervoer

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: bijlage-nota-naar-aanleiding-van-het-verslag-inzake-het-voorstel-van-wet-tot-wijziging-van-de-wet-wegvervoer-goederen.pdf