Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer 2019-2023

Omschrijving

Afspraken tussen de Rijksoverheid en de provincie Fryslân over de bevordering van de Friese taal en cultuur. Dit document is zowel in het Fries als het Nederlands.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Convenant
Publicatiedatum 21-12-2018
Documentdatum 29-11-2018
Onderwerp Erkende talen

Publicaties