Begrippenkader toelating en selectie in de master

Omschrijving

In het regeerakkoord staat beschreven dat er een kader komt voor de toelating tot de master. De uitwerking van dit kader staat in de brief toegankelijkheid en kansengelijkheid in het hoger onderwijs beschreven.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Hoger onderwijs
Documentsoort Publicatie
Publicatiedatum 15-04-2019
Documentdatum 14-04-2019

Publicaties