Besluit op Wob-/Woo-verzoek over diversiteit Rijksambtenaren en managementfuncties ABD

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over het aandeel vrouwen en allochtonen in functie bij de Rijksoverheid en over managementfuncties van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Het verzoek is op 27 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 3 november 2022 dit besluit genomen.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Overheidspersoneel
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 09-11-2022
Documentdatum 03-11-2022

Publicaties