XIII Economische Zaken en Klimaat - Rijksjaarverslag 2022

Omschrijving

Verantwoording van de uitgaven in 2022 die vallen onder hoofdstuk XIII van de Rijksbegroting.

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Begroting
Documentsoort Jaarverslag
Geldig van 17-05-2023
Document creatiedatum 17-05-2023
Onderwerp Verantwoordingsdag

Publicaties