Antwoorden op Kamervragen en maatregelen over het weren van apps op mobiele devices van rijksambtenaren

Omschrijving

Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) geeft antwoord op vragen over het weren van applicaties (apps) op mobiele telefoons van rijksambtenaren. Het Tweede Kamerlid Dekker-Abdulaziz (D66) heeft de vragen gesteld. De staatssecretaris biedt ook het advies van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) over het gebruik van apps aan. Antwoorden op Kamervragen en maatregelen over het weren van apps op mobiele devices van rijksambtenaren (PDF | 4 pagina's | 227 kB)

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Overheidspersoneel
  • Rechten en vrijheden
  • Veiligheid
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 21-03-2023
Documentdatum 20-03-2023
Onderwerp
  • Privacy en persoonsgegevens
  • Cybercrime en cybersecurity

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: beantwoording-kamervragen-2023z01674-en-maatregelen-inzake-het-weren-van-apps-op-mobiele-devices-van-rijksambtenaren.pdf