Wob-verzoek inzake het gehele dossier van Tjoa Pack Netherlands B.V., de gevoerde correspondentie met derden alsmede de informatie over de ‘Blistermachine BI en BII’ en alle onderzoeksrapporten - 2. Arbo Zaakoverzicht_A973439_Geredigeerd.pdf

Omschrijving

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 10 juli 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op het gehele dossier van Tjoa Pack Netherlands B.V., de gevoerde correspondentie met derden alsmede de informatie over de ‘Blistermachine BI en BII’ en alle onderzoeksrapporten. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn vier document aangetroffen.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Onbekend thema
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 29-07-2018
Documentdatum 10-07-2018

Publicaties