Besluit Wob-verzoek over NGO-schepen

Omschrijving

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over  Non-Gouvernernentele Organisatie Schepen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Verantwoordelijke Ministerie van Algemene Zaken
Thema Ontwikkelingssamenwerking
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 18-11-2019
Documentdatum 11-11-2019

Publicaties