Onderzoek brandveiligheid gevels

Omschrijving

Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Bouwen en verbouwen
Documentsoort Brief
Publicatiedatum 03-12-2018
Documentdatum 30-11-2018
Onderwerp Bouwregelgeving

Publicaties