Kamerbrief over ontwikkelingen kansspelen op afstand

Omschrijving

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de Wet kansspelen op afstand (Wet koa) anderhalf jaar na de inwerkingtreding en 1 jaar na de opening van de markt voor online kansspelen op 1 oktober 2021. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Openbare orde en veiligheid
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 05-12-2022
Documentdatum 05-12-2022
Onderwerp Kansspelen

Publicaties