Bijlage II bij CTIVD rapport nr. 56 - Waarborgen

Omschrijving

Bijlage II bij het toezichtrapport nummer 56 van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over de multilaterale gegevensuitwisseling van de AIVD over (vermeende) jihadisten.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Openbare orde en veiligheid
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 28-03-2018
Documentdatum 07-02-2018
Onderwerp Bevoegdheden inlichtingendiensten en veiligheidsdiensten

Publicaties