Afschrift Brief Norm nieuw risicomodel overwegen ProRai

Omschrijving

Afschrift van de brief van ProRail aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De brief gaat over  de huidige stand van zaken van NORM (Nederlands Overwegen Risico-Model).

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Openbaar vervoer
Documentsoort Brief
Publicatiedatum 25-05-2023
Documentdatum 25-05-2023
Onderwerp Openbaar vervoer (ov)

Publicaties