EK Kamerbrief Jaarwerkplan 2023 Inspectie van het Onderwijs

Omschrijving

De ministers Dijkgraaf (OCW) en Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Eerste en Tweede Kamer het ontwerp jaarwerkplan 2023 van de Inspectie van het Onderwijs. Zij gaan daarbij in op de verdere procedure. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
  • Basisonderwijs
  • Voortgezet onderwijs
  • Beroepsonderwijs
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 30-11-2022
Documentdatum 30-11-2022
Onderwerp Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Publicaties