Iv3 informatievoorschrift gemeenten en gemeenschappelijke regelingen - Quick scan naar potentiële knelpunten Iv3-model 2023 taakvelden Jeugd en WMO (20 oktober 2022)

Omschrijving

Hier vindt u de Iv3 informatievoorschriften voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Overheidsfinanciën
Documentsoort Beleidsregel
Publicatiedatum 30-06-2022
Documentdatum 29-06-2022
Onderwerp Financiën gemeenten en provincies

Publicaties