Nota naar aanleiding van het verslag Wet uitvoering Bunkerolieverdrag BES

Omschrijving

Minister Van Nieuwenhuizen reageert op het verslag van de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES ( Bonaire, Sint-Eustatius en Saba). Het wetsvoorstel gaat over de uitvoering van het Internationaal Verdrag voor de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Koninkrijksrelaties
  • Scheepvaart
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 08-03-2021
Documentdatum 08-03-2021
Onderwerp
  • Caribisch deel van het Koninkrijk
  • Scheepvaart en havens

Publicaties