Kamerbrief over steun aan (vrouwelijke) slachtoffers van oorlogsmisdaden in Oekraïne

Omschrijving

Ministers Hoekstra (BZ) en Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeren de Tweede Kamer over steun aan en opvang van (vrouwelijke) slachtoffers van oorlogsmisdaden in Oekraïne, inclusief de mogelijkheden in VN-verband. En hoe Nederland kan bijdragen aan betere bescherming en het bereiken van de meest kwetsbare groepen (zoals LHBTIQ+ gemeenschap, mensenrechtenverdedigers en journalisten).

Verantwoordelijke Ministerie van Buitenlandse Zaken
Thema
  • Internationale betrekkingen
  • Rechten en vrijheden
  • Rechten en vrijheden
  • Media
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 02-06-2022
Documentdatum 01-06-2022
Onderwerp
  • Oorlog in Oekraïne
  • Mensenrechten
  • LHBTI-emancipatie
  • Media en publieke omroep

Publicaties