Uitleg licht en donker in seizoenen bij afschaffen zomertijd en wintertijd

Omschrijving

Uitleg hoe licht of donker het is op bepaalde tijdstippen tijdens de seizoenen (lente, zomer, herfst of winter), wanneer het halfjaarlijks verzetten van de klok naar zomertijd of wintertijd wordt afgeschaft.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Europese zaken
  • Openbare orde en veiligheid
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 28-11-2018
Documentdatum 28-11-2018
Onderwerp
  • Europese Unie
  • Zomertijd en wintertijd

Voorstel Europese Commissie: klok niet halfjaarlijks verzetten

De Europese Commissie heeft voorgesteld om de klok niet langer elk halfjaar te verzetten. Elke lidstaat van de Europese Unie mag dan zelf een standaardtijd kiezen.

Publicaties