2e deelbesluit Wob-verzoek over Derivatencommissie en totstandkoming uniform herstelkader

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over het aanstellen van de Derivatencommissie en de totstandkoming van het uniform herstelkader. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Verantwoordelijke Ministerie van Financiën
Thema Dienstensector
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 27-08-2021
Documentdatum 26-08-2021
Onderwerp Financiële sector

Publicaties