Kamerbrief over voortgang Programma Weerbaar Bestuur

Omschrijving

Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over de acties en maatregelen uit het Programma Weerbaar Bestuur en welke vervolgstappen er worden gezet. Kamerbrief over voortgang Programma Weerbaar Bestuur (PDF | 8 pagina's | 496 kB)

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Inrichting van de overheid
  • Inrichting van de overheid
  • Overheidspersoneel
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 14-03-2023
Documentdatum 13-03-2023
Onderwerp
  • Kwaliteit en integriteit overheidsinstanties
  • Politieke ambtsdragers

Publicaties