Bestuurlijke afspraak Valkenburg 2020

Omschrijving

Samenwerkingsovereenkomst tussen het Rijk, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Katwijk en de gemeente Wassenaar voor de ontwikkeling van locatie Valkenburg.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Ruimtelijke ordening
Documentsoort Convenant
Geldig van 05-03-2020
Document creatiedatum 04-03-2020
Onderwerp Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Publicaties