Review on risk assessment transit and co-use of offshore wind farms in Dutch coastal water

Omschrijving

Aanvullend onderzoek door Arcadis in opdracht van het ministerie van EZK. Het betreft onderzoek naar windparken over: de doorvaart door schepen tot 24 meter inclusief vissen met een hengel; en medegebruik in de vorm van getijde-energie en aquacultuur of vormen van passieve visserij. op het in de voorbereiding van de openstelling uitgevoerde onderzoek.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Ruimtelijke ordening
  • Energie
  • Landbouw, visserij, voedselkwaliteit
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 23-05-2018
Documentdatum 31-03-2018
Onderwerp
  • Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling
  • Duurzame energie
  • Visserij

Publicaties