I-strategie Rijk 2021-2025

Omschrijving

In deze I-strategie 2021-2025 staan de gezamenlijke prioriteiten van de Chief Information Officers (CIO's) van het rijk voor de informatievoorziening. Iedere prioriteit is uitgewerkt in een aantal actiepunten.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Informatievoorziening en ICT
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 06-09-2021
Documentdatum 05-09-2021
Onderwerp Digitale overheid

Publicaties