Vier vragen voor zelfstandigen in het buitenland

Omschrijving

Zo registreert u uw tijdelijke opdracht in Nederland. Antwoord op de volgende vragen: Wat is de WagwEU eigenlijk? Welke vragen stellen we bij uw aanmelding? Hoe verloopt uw registratie? Wat gebeurt er als u zich niet of onjuist meldt?

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Werk
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 21-02-2020
Documentdatum 21-02-2020
Onderwerp Buitenlandse werknemers

Publicaties