Beslisnota bij Kamerbrief over compensatieregeling gebruikers Stint

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Rail- en wegverkeer
  • Verkeer
Documentsoort
  • Beleidsnota
  • Beslisnota
Geldig van 02-10-2023
Document creatiedatum 02-10-2023
Onderwerp
  • Verkeersveiligheid
  • Voertuigen op de weg

Publicaties