Uitstelbrief van verzending van de contourennota Mobiliteitsvisie

Omschrijving

Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (IenW) schrijven aan de Tweede Kamer dat zij de contourennota over de mobiliteitsvisie nog niet kunnen versturen. Zij streven ernaar om de nota uiterlijk een week voor het Notaoverleg MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) van 28 november 2022 te verzenden.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Ruimtelijke ordening
  • Natuur en milieu
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 26-09-2022
Documentdatum 26-09-2022
Onderwerp
  • Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling
  • Gezonde en veilige leefomgeving

Publicaties