Meldplicht buitenlandse werknemers: Checklist voor buitenlandse werkgever

Omschrijving

In deze checklist staan de noodzakelijke gegevens voor een melding in het online meldloket (postedworkers.nl) voor buitenlandse werknemers.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Werk
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 27-05-2022
Documentdatum 27-05-2022
Onderwerp Buitenlandse werknemers

Publicaties