Nationale Omgevingsvisie - Nationale Omgevingsvisie - Duurzaam perspectief voor onze leefomgeving.pdf

Omschrijving

Duurzaam perspectief voor onze leefomgeving

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Wonen
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 11-09-2020
Documentdatum 10-09-2020

Publicaties